Meie valmistatud toode vastab üldjuhtudel järgnevatele parameetritele. Olenevalt elemendi otstarbest võib koostis muutuda.

Toode on järgmiste parameetritega:

1.Survetugevus N,mm2 > Mpa 45,standard EVS-EN 12390-3:2009

2.Betooniklass C35/45,standard EVS-EN 206-1:2007

3.Külmakindlusklass 3 D,standard EVS-EN 1338

4.Kulumiskindlus > LA 20

5.Lubatud hälbed (+ – ) mm

pikkus 10 mm

laius 10 mm

kõrgus 5 mm

Kasutame alljärgnevaid toormaterjale:

1.Graniit killustik – hall ,frakts.2-8 mm – toode vastab normdokumendile EVS-EN 12620; tootmisohjesertifikaat nr: 0416-CPD-0013/SFS)

2.Liiv – kvarts,frakts.0/4 – toode vastab normdokumendile EVS EN

12620:2003;tootmisohjesertifikaat nr.1403-CPD-0001)

3.Portlandtsement- hall,CEM I 52,5 N – toode vastab normdokumendile

EVS-EN 197-1:2002; EÜ – vastavussertificaat 1504-CPD-022/05

Tootele kehtib garantii: kaks aastat